gallery  Ngày Qua Rất Vội - Hình 209
Tháng 9-2014 Đêm hội ngộ Phạm Việt Cường