không những con đường

 
 

xưa chia tay
em gom những tờ thư hồng trắng xanh thơm tím mực
châm lửa đốt
tàn tro theo gió bay

bắt chước cô bé Twinky xoay ba vòng trên đất*
ngầy ngật
chờ quên

cửa tim khép chặt
hờ hững tháng ngày
dâu biển ngất ngây say

em bảo em không những con đường
không những hành trình dẫn đến tim nhau**
ngơ ngác ngóng mặt trời mọc
ngọn lửa nào bỏng cháy thiêu hủy em không anh

không những con đường không những hành trình
cửa tim khép chặt
xoay xoay bao nhiêu vòng trên đất không đếm được
lảo đảo tháng năm dài chóng mặt
lảo đảo vẫn chẳng thể nào nguôi yên

không những con đường không những hành trình
cửa tim khép chặt
vườn yêu xơ lá xác
bằng cách nào nụ hoa anh mãi nở giữa đời em

 

3. 2006

Nguyễn Kim Anh

_____________________________

* Có dễ dàng như Twinky xoay ba vòng trên bờ biển / Thế là quên / Có thật dễ dàng / Xoay mình ba vòng là quên đi tất cả / Anh thử cùng em xem / Xoay ba vòng trên đất / Xoay ba vòng trên đất / Lảo đảo trái tim tháng ngày mai sau chóng mặt. Thư Thi - Hoàng Ngọc Tuấn.
**Khi chẳng còn con đường nào dẫn đến tim nhau. Khi Chẳng Còn - Phan Nhật Tân.