Tháng Mười Hai Mười Hai

*Gởi Dũng Hà Hiền

 
 

1.
tháng mười hai
lạnh co ro
ngoài song lá trút theo
mùa dần qua
nắng cao gió
thoảng
hiên nhà
đọc thư bạn
nhớ lắm

bâng khuâng một thời
tụ họp quây quần một thời
tản lạc những chân trời
nào chuyến xe quay
lỡ câu chào
mùa xuân trôi khuất
chờ nhau đến già
ngày dần qua tháng dần qua
riêng trong ký ức màu hoa
vẫn còn

2.
nhà vắng
đường im vắng
tranh mờ
đàn lắng im
vẫn còn em dáng cũ
trong giấc ngủ
tôi tìm
chiếc bàn
bên khóm trúc
giàn hoa giấy
phai hương
tôi ngồi
ly rượu nhạt
em chìm trong mù sương

3.
thấp cao chân
bước nhầm thời thế
tỉnh say
con mắt ngó nhân tình
thực hư đời đôi tiếng hư vinh
thôi
buông trớt
một trường huyễn ảo
thiên địa bất nhân ngã vi sô cẩu
thiên địa chí nhân ngã vi táng gia chi cẩu
tiền nan kiến cổ nhân
hậu hãn phùng lai giả
thùy niệm thiên địa chi du du
ngô diệc sảng nhiên
nhi
thế hạ

 

Phan Nhật Tân