Chùm Ba Câu

 
 

1. Sớm

Sương
Đọng nửa vầng trăng
Đoá quỳnh còn nở

2. Trời xanh

Mây trắng bay
Lối hoa nở đầy
Vàng nắng

3. Sợi tơ

Ai giăng
Ngang trời mênh mông cao
Chim hót

4. Bình minh

Trên cỏ
Vô vàn mặt trời lóng lánh
Say2021

 
 

Hai mươi hai mốt tuổi đương xuân
Năm chục năm qua cứ xoay vần
Trí vẫn còn trong nên cố học
Sức dường chưa mỏi ráng mau chân
Dò trong tìm đến nguồn an lạc
Lóng đục quay về bến thiện nhân
Thủng thỉnh trước sau gì cũng đến
Rằng xa cũng xa, gần rất gần

Chúc

 
 

Thân này còn cứng cáp
Mưa nắng ít phôi phai
Trí này còn minh mẫn
Học ngày một ngày hai
Tâm này bớt bận bịu
Cười ngày một thêm tươi
Tiền bạc vô chút chút
Cho vui với cuộc đời

tiết lập xuân 2021

 

Phan Nhật Tân

http://www.trietvan.com/phannhattan/phannhattan.htm