Nhìn Lại Trang Sử

 
 

.
Tôi ngồi đọc trang sử
những dòng nghiêng ngả buồn
cay mắt dò từng chữ
khói lạnh phả trong hồn

.
Thấy rõ mấy tên bạn
đã chết lại hiện ra
đòi theo chữ xông trận
cuộc chiến người hay ma

.
Thấy muôn nghìn dấu hỏi
trĩu nặng đè từng trang
một thời buồn như khói
ám lên giấy úa vàng

.
Một thời như rất khác
vẫn nghẹn lời đọc hoài
quê nhà đầy trong mắt
nét mực nhòa không phai

.
Cúi đầu đi biền biệt
tóc rất xanh môt thời
như dường qua trăm kiếp
nhìn lại tóc trắng rồi

.
Trân trọng ghi từng chữ
làm mới những dòng thơ
ném lên trăm nghìn chữ
thành hoa qua kia bờ.
. .

 

(viết cho Memorial Day 2016)

Phan Tấn Hải