Đêm Trăng Ngủ Trên Đồi Cù Đà Lạt

 
 

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng.
Đà Lạt chảy trong thân
Tôi như rừng thông im bóng.
Em như sương trăng áo mộng
Đêm thu xưa quyến hớp hồn tôi
Mùa thu lãng du mây trời
Mùa thu gục chết bên đồi
Tôi không còn Em Đà Lạt lạnh buồn rừng cây chịu tang đứng ngóng!
Tàn đêm tôi hắt hiu như tượng gà trống
Cô đơn nóc giáo đường
Trên đỉnh thiên thu gió lộng
Giữa bồng bềnh biển suong!

Nghe vỡ trái thông khô
Hồn bay theo trăng sáng.
Em sầu mộng gương hồ
Tôi sầu phơi cỏ rạng.
Mỗi người nuôi một giấc mơ
Tình trăm năm nguyệt táng!
Lá rụng vàng tàn thu
Lá vàng trăng thiền quán.
Nỗi nhớ như ngựa hoang hung hãn
Như thác gầm những đêm mơ
Như suối hồ thu tương tư
Và hồn cỏ hoa phiêu lãng...

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi cỏ hoa phiêu linh nến thắp
Tôi như cánh sao băng
Rơi ngoài hiên vạn pháp.
Nghìn thu không nói năng
Mình tôi hơi thở gấp
Run lẩy bảy tơ trăng
Đà Lạt trăng...trăng...trăng...

Ồ. Trăng chết lạnh cành hoang
Gương mặt Em sáng vĩnh hằng.

 

Trần Thoại Nguyên