Khi Người Xa Tôi

 
 

Sự thật nào cũng thế
Cũng một lần tay che
Cũng một lần tóc rũ
Đời cũng đành chia xa

Thương trái xanh sớm ủ

Sự thật nào cũng thế
Se từng sợi tóc bay
Mắt sớm ngùi ngấn lệ
Ngậm tăm đời đắng cay

Thương đời xanh qua vội

Sự thật nào cũng thế
Người trải sầu hai vai
Phủ tình tôi đắp đổi

Người đã đành buông tay
Tôi sớm vàng lá cỗi

Sự thật nào cũng thế
Ngồi đây tưởng bóng người
Mây xám đầy tiếng thở
Gió cuồng đùa hồn tơi…

Thương tình tôi thơ dại
Sớm - nở - đóa - sầu - người
Trên trán tôi khổ ải
Vết gươm người, nào phai!

Nhánh sông tôi, còn đó
Một dòng đời không tươi

Đời còn gì để tỏ
Khi người đã xa người?

 

Chu Ngạn Thư