Lục Bát Ngày Và Đêm

 
 

CHÉN TRÀ XANH

 
 

Sáng tinh sương chén trà xanh,
Ung dung ngồi nhắp hương tình ban mai.
Đời: xuôi ngược, mộng, đêm dài,
Buồn vui tựa gió thoảng ngoài hiên không.


TRƯA MẮC VÕNG NGỦ HIÊN HOA

 
 

Trưa xanh tiếng võng chim gù,
Gió hiu hiu. Bóng nắng mờ. Hiên không.
Cỏ hoa say giấc hương nồng,
Hai hàng mi khép bềnh bồng chiêm bao.


BÊN CẦU SÔNG HOÀNG HÔN

 
 

Chiều đi... Thanh vắng bên cầu
Sương giăng loan tím mắt màu hoàng hôn.
Giòng sông dựng bóng cô hồn
Ồ. Tôi đứng xõa tóc buồn mây trôi.


TÀN KHUYA LẶNG NGHE

 
 

Tàn khuya gió gọi muôn trùng,
Cỏ hoa tinh tú ngập ngừng môi hôn.
Lặng nghe hòa nhạc càn khôn
Nghìn thu cánh mộng ru hồn chơi vơi...

TRẦN THOẠI NGUYÊN