Modern Love

 
 

.. giờ đây
chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng
chả còn gì/ đối với tôi
cùng với sự cô độc đeo về
trú dưới nách em

[kể chi tới sống
chết
nữa chứ!]
chỉ việc phải sống sao ra trò
.. nghĩa là
mỗi ngày tự liếm lên tấm tình con

mang nặng
lên đầu từng cọng lông vừa nhú
thở
nói
bằng hơi thơ của kẻ đã
chết đi sống lại!

và bạn
bạn đừng tưởng đây chuyện hoang tưởng
tagore nói “.. đàn bà
.. một nửa là đàn bà
một nửa là mộng đẹp”

vâng!
tôi luôn nghĩ như vậy
mà đấy
cũng là điều khiến lắm lúc
chú tâm tới dở sống/ dở chết
đi được.

 

Vương Ngọc Minh