Nắng Xuân Tình Với Huế

 
 

Nắng tràn trề cái nhớ
Rụng chiều say vàng mai
Như tôi về bên nớ
Quảy bóng đầy hai vai

Xuân vẫn xuân bất tử
Lung linh chiều ma trôi
Ửng hồn thiêng Linh Mụ
Trôi dòng chảy thiên thai
Nụ tầm xuân un lửa
Phun máu ứ linh đài

Đẫm cỏi lòng rất trắng
Mây lưng đồi tóc tiên
Đội lốt mồ phúc nạn
Nước tràn bờ hoa viên

Cành mai khô chiêu niệm
Trổ ngang bờ tử sinh
Ngàn sau còn lấp lững
Manh chiếu cuộn vô hình

Tôi xếp tròn cảm nhớ
Thắp tên người Vĩnh Am
Sương xuân mờ hư ảo
Tình xuân hương Bích Nham !

Mùng 9 Tết Giáp.Ngọ

 

Lê Phương Châu