Nhật Ký Westminster

 
 

Vậy là em không hẹn
Như chưa từng thấy anh
Cây cọ dầu đứng lặng
Bông hải đường nín thinh
Tách trà đêm hoa huệ
Cho ta gọi riêng mình
Westminter tịch mịch
Kia màn sương lung linh
Vầng trăng đêm mười một
Đi mãi chưa thấy hình


Đêm Bờ Tây

 
 

Ở đây trăng là sương
Không như trời Bảo Lộc
Bóng núi in mặt đường
Biển gầm khua lộc cộc

Một mình anh chạy dọc
Xe quét ánh đèn xa
Trán em in sợi tóc
Vuốt mãi chắc không nhòa


Nửa vòng quay

 
 

Nửa vòng quay. Giải ngân hà
Nửa thương, nhớ bóng trăng xa lại gần...
Cành dương xỉ có bước chân
Sương khuya xuống nhẹ lạnh dần bên vai...

28-9-2012

 

Võ Chân Cửu