Tình Ca Nha Trang

 
 

Mặt trời nhô biển cười reo nước,
Một ngày bình yên trên mặt đất.
Người tắm óng ánh hồng nắng mai,
Anh cũng hồn nhiên lăn trên cát.

Nha Trang! Nha Trang! Ngày yêu em
Anh sống trong huyền nhiệm thiên nhiên.
Anh nằm ôm cát hồn hoa biển,
Vũ trụ xanh vòng ngực êm đềm!

Anh khẻ hát Nha Trang bốn mùa,
Mây gió trời em dẫu nắng hay mưa,
Tình yêu như sóng hôn bờ… mãi mãi
Anh và em cùng biển thiên thu.

Ơi Nha Trang! Biển hát tình ca!
Anh thấy em xanh mây gió khánh hòa.
Anh nằm sóng soãi trên cát mịn,
Sóng vỗ tình em ngàn đời thiết tha!

 

Trần Thoại Nguyên