Đoản Khúc Chris Spheeris


(Để có thể nghe nhạc dễ dàng hơn cho các bạn hiện đang dùng internet connection với vận tốc truyền còn khá chậm, xin các bạn nhấn chuột vào "Fast Version". Các bạn nào dùng internet connection nhanh hơn có thể nhấn vào tên bài nhạc để có âm thanh với chất lượng cao hơn.)

01.

Eros

(Chris Spheeris)

02.

Carino

(Chris Spheeris)

03.

Juliette

(Chris Spheeris)

04.

Always

(Chris Spheeris)

05.

Elektra

(Chris Spheeris)

06.

Culture

(Chris Spheeris)

07.

Arrow

(Chris Spheeris)

08.

Mediterraneo

(Chris Spheeris)

09.

Psyche

(Chris Spheeris)

10.

Quiver

(Chris Spheeris)

 
*Lần đầu tiên các bạn nghe nhạc xin chờ một chút cho bài nhạc download! Nhanh hay chậm tùy theo ISP của bạn.