KeiKo Matsui


(Để có thể nghe nhạc dễ dàng hơn cho các bạn hiện đang dùng internet connection với vận tốc truyền còn khá chậm, xin các bạn nhấn chuột vào "Fast Version". Các bạn nào dùng internet connection nhanh hơn có thể nhấn vào tên bài nhạc để có âm thanh với chất lượng cao hơn.)

01.

Across The Sun

(Keiko Matsui)

02.

Against The Wind

(Keiko Matsui)

03.

Be With Me

(Keiko Matsui)

04.

Deep Blue

(Keiko Matsui)

05.

Doll

(Keiko Matsui)

06.

Don't Turn On the Light

(Keiko Matsui)

07.

Ever After

(Keiko Matsui)

08.

Forever, Forever

(Keiko Matsui)

09.

Harbor Wind

(Keiko Matsui)

10.

Light in The Rain

(Keiko Matsui)

11.

Mystic Dance

(Keiko Matsui)

12.

Sapphire

(Keiko Matsui)

13.

Secret Forest

(Keiko Matsui)

14.

Souvenir

(Keiko Matsui)

15.

Tears from the Sun

(Keiko Matsui)

16.

The River

(Keiko Matsui)

17.

Toward the Sunrise

(Keiko Matsui)

18.

Tribal Mozart

(Keiko Matsui)

19.

Village in the Snow

(Keiko Matsui)

20.

Water Lily

(Keiko Matsui)

 
*Lần đầu tiên các bạn nghe nhạc xin chờ một chút cho bài nhạc download! Nhanh hay chậm tùy theo ISP của bạn.