Tiếng Hát Thái Hòa


 

01.

Cánh Chim Cô Đơn

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

02.

Thương Một Người

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

03.

Phôi Pha

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

04.

Còn Ai Với Ai

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

05.

Diễm Xưa

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

06.

Vườn Xưa

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

07.

Ướt Mi

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

08.

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

09.

Người Về Bổng Nhớ

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

10.

Rồi Như Đá Ngây Ngô

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

11.

Bên Đời Hiu Quạnh

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

12.

Lời Thiên Thu Gọi

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

13.

Còn Tuổi Nào Cho Em

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

14.

Nắng Thủy Tinh

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

15.

Môi Hồng Đào

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

16.

Chuyện Đóa Quỳnh Hương

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

17.

Dấu Chân Địa Đàng

(Trịnh Công Sơn – Thái Hòa)

18.

Chiếc Lá Cuối Cùng

(Tuấn Khanh – Thái Hòa)

19.

Đêm Cuối Cùng

(Phạm Đình Chương – Thái Hòa)

20.

Áo Lụa Hà Đông

(Ngô Thụy Miên – Thái Hòa)

21.

Bản Tình Cuối

(Ngô Thụy Miên – Thái Hòa)

22.

Dấu Tình Sầu

(Ngô Thụy Miên – Thái Hòa)

23.

Tình Khúc Buồn

(Ngô Thụy Miên – Thái Hòa)

24.

Lệ Đá

(Trần Trịnh – Thái Hòa)

 
*Lần đầu tiên các bạn nghe nhạc xin chờ một chút cho bài nhạc download! Nhanh hay chậm tùy theo ISP của bạn.