Chiều Hát Bên Sông

 
 

Hoàng hôn khắc họa dáng tố nữ
vầng mây như vẽ ảnh tinh quân
trúc ơi
giăng dùm ta sợi nhớ
gió ơi
gởi giúp ta lời thương

chiều xuống
thu phong vờn man mác
nhớ thương đã rụng xuống vai sầu
Người ở đâu không thấy bóng
mặt nước sông Trăng sao hờ hững
chỉ đôi dòng
lục bình trôi riu ríu
tìm nhau

 

Vương Hải Yến